• 0212 521 81 00 /2017
  • iscas@fsm.edu.tr


Pengaruh Uthmaniah Dalam Manuskrip-Manuskrip Melayu: Satu Analisis

Malay Elyazmalarında Osmanlı Etkisi Üzerine Bir Analiz

Ab Razak Ab Karim

Malaya Üniversitesi

 

Patron Power and Resistance of Abdullah bin Abdulkadir Munsyi in the Hikayat of Abdullah's Voyage to Mecca

Hâkim Olanın Gücü ve "Abdullah'ın Mekke Seyahati" İsimli Eserde Abdullah B. Abdulkadir Münşi'nin Direnişi

Yacub Fahmilda

Gadjah Mada Üniversitesi

 

Aplikasi Pewarnaan Asli Pada Tekstil Kilim Dan Songket Anatar Malaysia Dan Turki

Malezya ve Türkiye'de Kilim ve Songket Tekstilinde Doğal Renklendirme Uygulamaları

Basitah Taif

Universiti Teknologi Mara

Noorsaadah Binti Abd Rahman

Malaya Üniversitesi

Pan-Islamic Cooperation and Anti-Colonialism Between Turkey and the Malay World

Türkiye (Osmanlı Devleti)  ve Malay Dünyası Arasında Pan-İslamist İşbirliği ve Sömürgecilik Karşıtlığı

Islam Arshad

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

 

Inisiatif Ekonomi Kitaran: Malaysia Berbanding Turki

Döngüsel Ekonomi Girişimleri: Malezya ve Türkiye

Rosilawati Zainol

Nur Aulia Rosni

Malaya Üniversitesi

 

Malezya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) Üye Ülkeleri Arasında Siyasi, Ekonomik Ve Kültürel İlişkiler

Engin Koç

Bursa Teknik Üniversitesi

 

Kesenian Tahzib Iluminasi Ilustrasi Manuskrip Turki Dan Alam Melayu Nusantara

Türkiye ve Malay Takımadalarında Resimli El Yazmalarında Tehzib Sanatı

Jamizan bt Jalaluddin @ Mohd Rashid, Hema Zulaika Hashim, Zulkifli Muslim, Hafizan Halim

Malezya Putra Üniversitesi

 

20. Yüzyılın Başından Birinci Dünya Savaşı Yıllarına Malay Müslümanlarının Hac Serüvenleri

Mustafa Güler & Sevgi Taşkıran

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Malezya Ve Türkiye'nin Dış Politikasının Karşılaştırmalı Bir Analizi: Arap Baharı Örneği

Ferhat Durmaz

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

 

Pengalaman Pelajar Malaysia Dalam Program Pertukaran Pelajar: Kajian Kes Di Universiti Dicle-UM

Malezyalı Öğrencilerin Değişim Programı Tecrübesi: Dicle Üniversitesi ve Malaya Üniversitesi Değişim Prgramı Örneği

Alwani Ghazali

Norazah Kamri

Malaya Üniversitesi

 

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Burma, Cava, Hindistan ve Filipinlerdeki Müslümanların Durumu

Selim Hilmi Özkan

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Pengaruh Latar Budaya Dalam Penghasilan Karya Kesusasteraan Turki Dan Malaysia

Türk ve Malay Edebi Eserlerinde Kültürel Altyapının Etkisi

Ariff Mohamad

Sultan İdris Eğitim Üniversitesi

 

Woman, Hypocrite Qadi, and Identity in Hikayat Radja Istambooy

Kadınlar, Hipokrat Kadı ve Hikayat Radja Istambooy isimli Eserde Kimlik

Nia Deliana

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

 

Pengaruh Turki Terhadap Sosio-Budaya Dunia Melayu

Malay Sosyal Kültüründe Türk Etkisi

Marzudi Md Yunus

Malaya Üniversitesi

 

Sisik Ikan Sebagai Bahan Alternative Dalam Penghasilan Produk Kraf Di Malaysia Dan Potensi Pasaran Masa Hadapan Di Turki

Malezya'da El Sanatlarının Yapımında Alternatif Bir Madde Olarak Balığın Kullanımı ve Bu Kullanımın Gelecekte Türkiye'deki Piyasa Potansiyeli

Rusmawati Ghazali, Wahiza Abd Wahid, Sabzali Musa Kahn, Syed Muhammad Ahmad Sherazi

Malaya Üniversitesi

 

Sultan Mehmed Al Fateh Menggubah Sejarah Untuk Dijadikan Teater

Fatih Sultan Mehmet: Tarihi Bir Tiyatro Oyununa Çevirmek

W.T.Wan Hashim

Malezya Milli Savunma Üniversitesi

 

Malay Dünyasında Osmanlı Şehbenderlikleri

Zeynep Bostan

İstanbul Üniversitesi

 

Seni Penolakan Pemimpin Berdasarkan Sulalat Al-Salatin Dan Sultan Muhammad Al-Fateh: Penakluk Konstantinopel

"Sulalat Al-Salatin" ve "Sultan Muhammad Al-Fateh: Penakluk Konstantinopel" İsimli Eserler Üzerinden Liderlerin Reddetme Sanatları

Siti Saniah Abu Bakar, Norshariza Mohamed Faizal, Hasrina Baharom

Sultan İdris Eğitim Üniversitesi

 

The Contemporary of South West Sarawak Malay Political Culture

Günümüz Güneybatı Saravak Siyasi Kültürü

Awang Azman Awang Pawi, University of Malaya, Suffian Mansor

Malezya Devlet Üniversitesi

 

Narration of Ottoman History In The Historiography Of Hadiqat Al-Azhar Wa Al-Rayahin By Syeikh Ahmad Al-Fatani

Şeyh Ahmed Fatani Tarafından Te'lif Edilen Hadiqat Al-Azhar Wa Al Rayahin İsimli Eserde Osmanlı Tarihi

Sadiqa Binti Abdul Rahman

Uludağ Üniversitesi

 

Pengaruh Tamadun Islam Dalam Bunyi Ujaran: Satu Analisis Spektrografik Terhadap Bunyi Vokal Melayu-Turki

İslam Medeniyetinin Konuşma Sesleri Üzerine Etkisi: Malayca-Türkçe Vokal Sesleri Üzerine Spektografik Bir Analiz

Mardian Shah Omar

Malaya Üniversitesi

 

Türkiye-Malay Dünyası İlişkilerinde Dönüm Noktası: Necmettin Erbakan'ın Gündeydoğu Asya Seyahati

Süleyman Temiz

Iğdır Üniversitesi

 

Expressive Art Therapy Intervention in Malaysia and Overview of the Approach in Turkey

Malezya'da Anlatımsal Sanat Terapisi ve Türkiye'de Bu Yaklaşıma Genel Bir Bakış

Nik Nairan Abdullah, Rosmawati Ghazali

MARA Teknoloji Üniversitesi

Sabzali Musa Kahn

Universiti Malaya

 

Ottoman Consul General Haji Rasim Bey and His Service in Indonesia (1904-1908)

Osmanlı Başşehbenderi Hacı Rasim Bey ve Endonezya'daki Hizmetleri (1904-1908)

İsmail Hakkı Göksoy

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

The Diversity Of The People’s Thinking Patterns In The Collection Of Turkish And Malaysian Folk Tales

Türk ve Malay Halk Hikayelerinde İnsanların Düşünme Biçimlerinin Çeşitliliği

Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi 

Malezya Putra Üniversitesi

Awang Azman Awang Pawi

Malaya Üniversitesi

 

Türkiye-Malezya İlişkileri: Düşük Düzeyli İlişkilerden Çok Boyutlu İşbirliğine (1964-2019)

Ferhat Durmaz

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi

 

Peradaban Alam Melayu - Turki Dari Perspektif Etnosemantik

Etnosemantik Bakış Açısıyla Malay-Türk Uygarlığı

Noor Hasnoor Mohamad Nor

Malaya Üniversitesi

 

Osmanlı-Malay İlmî Münasebetleri (XVII ve XVIII. Yüzyıllar)

Temel Öztürk

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Manifestasi Hubungan Alam Melayu dengan Turki dalam Karya Kesusasteraan Melayu Tradisional

Geleneksel Malay Edebiyatında Türk-Malay İlişkilerinin Tezahürleri

Norhayati Ab.Rahman

Malaya Üniversitesi

Saidatul Nornis Mahali

Malezya Sabah Üniversitesi

 

Analisis Penggunaan Wafak Dalam Kitab Ubat-Ubatan Mss 172 Koleksi Universiti Malaya: Pengaruh Uthmaniah Dalam Perubatan

Malaya Üniversitesi Mss172 Kolkesiyonu İlaçlar Kitabında "Wafak" Kullanımının Analizi: Osmanlı'nın Tıpta Etkisi

Rohaidah Haron & Mohd Jamil Maah

Malaya Üniversitesi

 

Imej Turki Di Alam Melayu Berdasarkan Nama Tokoh Dan Tempat Dalam Manuskrip Bustan Al-Salatin

Bustan-üs Selatin'de Geçen Yer ve Şahıs İsimleri Özelinde Malay Dünyasında Türk İmajı

Rozita Che Rodi

Adi Yasran Abdul Aziz

Putra Üniversitesi Malezya

 

Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur: Kajian Bagi Rekabentuk Visual Dan Gaya Dekoratif Pengaruh Dari Seni Bina Ottoman

Kuala Lumpur Federal Bölge Camii: Osmanlı Mimarisinin Görsel Tasarım ve Dekoratif Stildeki Etkisi

Sabzali Musa Kahn, Mohd. Effendi Shamsudin, Rainal Hidayat

Malaya Üniversitesi

 

Hubungan Melayu-Turki  dalam Manuskrip Melayu Lama dari Aspek Bahasa, Budaya dan Kesusasteraan

Dil, Kültür & Edebiyat Açısından Eski Malay El Yazmalarında Türk-Malay İlişkileri

Salinah Jaafar

UMalaya Üniversitesi

 

Influence Of The Prevailing Between Turkish Government And The Malay Kingdoms Through The Library Of Leiden University Collections

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyonunda Türk ve Malay Sultanlıkları Arasında Hâkim Olanın Etkisi Üzerine

Salmah Jan Noor Muhammad

Malezya Putra Üniversitesi

 

Turki Dalam Novel Pasca Islamism di Indonesia dan Malaysia: Kajian Terhadap Novel Api Tauhid dan Rona Bosphorus

Endonezya ve Malezya'da İslamcılık Sonrası Dönemde Türkiye Etkisi: "Tevhid Ateşi" ve "Rona Boğaziçi" Romanları Üzerine Bir Çalışma

Ummi Hani Binti Abu Hassan

Malaya Üniversitesi

 

Collections of Islamic Artefacts from the Turkish World at the Islamic Arts Museum Malaysia

Malezya İslam Sanatları Müzesinde Bulunan Türk Dinyasından İslam Eserleri Koleksiyonu

Wahiza Abdul Wahid

MARA Teknoloji Üniversitesi

 

Ejaan Jawi Bagi Nama Orang Dalam Empayar Uthmaniyah

Osmanlı İmparatorluğunda Şahıs İsimlerinin Cavi İmlâsı

Wan Muhammad Wan Sulong & Adi Yasran Abdul Aziz

Malezya Putra Üniversitesi

 

Hubungan Turki Uthmaniyyah Dan Alam Melayu

Türk Osmanlı- Malay Dünyası İlişkileri

Kamaruzaman Yusoff

Fakulti Sains Sosial, Utm Skudai

Zeynap Havva Rafique

Turkey